Výchovný poradce

 

Mgr. Zdeňka Havlová    

  • spolupráce a komunikace s Pedagogicko - psychologickou poradnou
  • specifické poruchy učení a chování
  • výchovné problémy
  • koordinace tvorby individuálních vzdělávacích plánů
  • volba následného vzdělávání
  • poradenství při volbě povolání

 

Konzultační hodiny:  úterý 11-12:45 nebo individuálně po telefonické domluvě

Telefon škola: 272 652 784  zdenka.havlova@zs-pracska.cz

Plán činnosti výchovného poradce :  VP (1).doc

Práce výchovného poradce na naší škole: 

1/ Individuální vzdělávací plán:

                        spolupráce s     SPC Chotouňská

                                                  SPC Vinohradská

                                                  SPC Starostrašnická

                                                  PPP Praha 10

2/ Řešení kázeňských problémů:

                         spolupráce s     OSPOD Prahy 10

                                                   kurátory Praha 10

                                                   kurátory Praha 15

                                                   občanské sdružení Rodiče Praha 10

                                                   SVP – Klíčov

3/ Profesní příprava:  nabídka učebních oborů 

Kam se mohou žáci či rodiče obrátit o pomoc:

Dětské krizové centrum: nonstop linka - 241 484 149

Linka důvěry: 549 241 010

Linka bezpečí: 116 111

 

Projekt: CESTA ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM II./2018_

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016_

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních
škol na území Prahy. Na zapojených školách budou modernizovány
učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z
oblasti přírodních věd.

logo.jpg

4. 12. Barbora

Zítra: Jitka


 

Návštěvnost stránek

092521