Aktuality


Třídní schůzky

Datum konání: 18. 11. 2019

Třídní schůzky se konají v pondělí 18. listopadu od 17 hodin v budově školy. INFORMACE KE STÁVCE ČMOS

Datum konání: 6. 11. 2019

INFORMACE KE STÁVCE ČMOS PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ

 Středa 6. 11. 2019
 Pracovníci ZŠ Práčská  se stávky nezúčastní. 


Ředitelské volno

Datum konání: 31. 10. 2019 - 1. 11. 2019

Ředitelka školy vyhlašuje, dle & 24 odst. 2 Školského zákona, ve dnech 31. 10- 1.11.2019 ředitelské volno z technických důvodů. 
 
 


Školská rada

Datum konání: 24. 10. 2019

Školská rada se sejde ve čtvrtek 24.10. v 15:30 ve sborovně školy.První třídní schůzky 2019/2020

Datum konání: 5. 9. 2019

První třídní schůzky pro školní rok 2019/2020 se konají ve čtvrtek 5. září 2019 v 17 hodin v budově školy.Přípravná třída

Datum konání: 2. 9. 2019

Přijímáme děti do přípravné třídy na školnírok 2019/2020.Děti přijaté do 1. ročníku pro šk. rok 2019/2020

Datum konání: 2. 9. 2019

Podmínky pro přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole splňují a jsou přijati do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 děti s registračním číslem: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 1125. ročník Přehlídky sborového zpěvu

Datum konání: 15. 5. 2019

25. ročník Přehlídky sborového zpěvu žáků speciálních škol se koná ve středu 15.5.2019 od 9:00 v KDB Barča, Saratovská 20, Praha 10

Informace pro účinkující zde: Přehlídka.odtZápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Datum konání: 3. 4. 2019

Zápis dětí do 1. třídy proběhne ve středu 3. 4. 2019 od 14.00 – 18.00 hodin v budově školy.

 

 

 

Jiný termín zápisu je možné domluvit telefonicky s ředitelkou školy, nejpozději však do 30. 4. 2019.

Jsme základní škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na prvním stupni máme zřízené třídy pro žáky s vadami řeči, na 1. a 2. stupni třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP) a pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU).

Pro příští rok otevíráme jednu první třídu pro žáky s vadami řeči, případně se souběžným postižením dalšími vadami. Obor vzdělávání : 79-01-C/01 Základní škola, výuka podle Školního vzdělávacího programu základní školy.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a je nutné přinést:

  • rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce dítěte, u cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
  • podklad pro doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum )

Do prvního ročníku budeme přijímat 10 žáků. V případě, že bude více přihlašujících se dětí, kteří budou mít platné doporučení školského poradenského zařízení, bude výběr přijatých žáků určen losováním.

V případě odkladu školní docházky je nutné předložit doporučení k odkladu od :

školského poradenského zařízení ( PPP nebo SPC)

odborného lékaře, tj. zpravidla pediatr

Odklad školní docházky dělá spádová škola v místě bydliště, může ho vydat i naše škola, pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přípravná třída

Po vydání rozhodnutí o odkladu může zákonný zástupce, pokud bude mít doporučení školského poradenského zařízení, zapsat své dítě do přípravné třídy. Počet žáků je 10-15.

Přijímaní žáků v průběhu školního roku

Na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení přijímáme žáky do všech ročníků podle současné naplněnosti těchto tříd.

 

Mgr. Jaroslava Růžičková, ředitelka školyŘeditelské volno

Datum konání: 3. 1. 2019 - 4. 1. 2019

Ředitelka školy vyhlašuje, dle & 24 odst. 2 Školského zákona, ve dnech 3.1. - 4.1.2019 ředitelské volno z technických důvodů. 
24. 1. Milena

Zítra: Miloš


 

Návštěvnost stránek

081682