Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Základní škola, Praha 10, Práčská 37

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Hlavní město Praha 

Marianské náměstí 2/2

110 01 Praha 1
IČ: 00064581

Datová schránka: 48ia97h

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola
  Práčská 37/159
  106 00 Praha 10

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola
  Práčská 37/159
  106 00 Praha 10

 • 4.3 Úřední hodiny

  ředitelna: pondělí 8.00 - 16.00, čtvrtek 8.00 - 16.00 (případě potřeby po telefonické domluvě)
  kancelář hospodářky: pondělí 7.00 – 10.00, středa 14.00 – 16.00, pátek 7.00 – 10.00 (v případě potřeby po telefonické domluvě)

 • 4.4 Telefonní čísla

  ředitelna a sborovna školy 272 652 784

  kancelář hospodářky 272 650 345

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zs-pracska.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola
  Práčská 37/159
  106 00 Praha 10

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  quzximp

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2003790000/6000

6. IČ

70835632

7. DIČ

CZ70835632

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: jaroslava.ruzickova@zs-pracska.cz 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): quzximp

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola, Práčská 37/159, 106 00 Praha 10

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   

  opis vysvědčení 100 Kč/ks

  kopie jednostranná 2 Kč/ks

  oboustranná 3 Kč/ks

  poštovné dle sazebníku České pošty

  balné 50 Kč

  přihlášky ke studio na SŠ zdarma

  zápisový lístek zdarma

  potvrzení o návštěvě školy zdarma

  potvrzení pro ÚP a pod. zdarma

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Nebylo stanoveno

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou Základní školou Práčská poskytuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. -  ke stažení zde:  Žádost o poskytnutí informace.docx