Stravování

V budově školy je výdejna obědů, které se dovážejí ze Střediska praktického vyučování Vinohrady.

 Jídelníček    47.týden - 18.-20.11.xls

                      48.týden - 23.-27.11. 2020.xls

                       49.týden - 30.11. - 4.12. 2020.xls

Obědy se platí do konce předešlého měsíce v hotovosti  hospodářce školy.

Ceny obědů:

 

kategorie věk cena
1. 6-10 let 32,- Kč
2. 11-14 let 34,- Kč
3. 15 let a více 37,- Kč

 

   

 

Odhlášky obědů se přijímají do 7.30 hodin 
tel.: 272 650 345 nebo 272 652 784

První den nemoci je možné vydat oběd do přinesených nádobách v době od 11.30 do 12.00 hod. V dalších dnech nemoci nemá dítě nárok na dotovaný oběd.

 

 

 

 

 

Projekt: CESTA ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM II./2018_

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016_

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních
škol na území Prahy. Na zapojených školách budou modernizovány
učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z
oblasti přírodních věd.

logo.jpg

4. 12. Barbora

Zítra: Jitka


 

Návštěvnost stránek

092521