Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Projekt ZŠ Práčská 23

Projekt ZŠ Práčská 23

Logo EU a MŠMT - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: ZŠ Práčská 23

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007688

Zahájení realizace projektu: 1.9.2017

Ukončení realizace projektu: 31.8.2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 325 491 Kč 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cílem projektu jsou extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Nastavené šablony:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků. 

Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 Projekt ZŠ Práčská 23 - propagace