Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Výběrové řízení - účetnictví

Výběrové řízení - účetnictvíDatum konání:
22.11.2021

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vedení finančního účetnictví v programu Gordic Ginis, konkrétně se jedná o:

·        Vedení finančního účetnictví, včetně vyhotovení řádných a mimořádných účetních závěrek v souladu s právními předpisy a dle pokynů zřizovatele

·        Zpracování rozpočtu, včetně finančních rozvah, rozborů hospodaření, finančního vypořádání a souvisejících podkladů na základě pokynů zřizovatele

·        Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob

·        Účetní a ekonomické poradenství související s činností školy

·        Zpracování odpisového plánu

·        zpracování ekonomických výkazů a vyúčtování vycházejících z účetnictví požadovaných MHMP a ČSÚ  (s výjimkou výkazů ze mzdové a personální oblasti)

Kvalifikační předpoklady

·        odborná způsobilost (živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“)

·        praxe minimálně 5 let s vedením účetnictví příspěvkové organizace – lze doložit čestným prohlášením