Vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- č.j. ZSP 224/2017

 Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Od 1.9. 2018 otevíráme 6. ročník pro žáky se specifickými poruchami učení.

Podmínkou zařazení do tohoto ročníku je doporučení školského poradenského zařízení a žádost zákonných zástupců dítěte.

Zájemci si mohou domluvit návštěvu školy s ředitelkou Mgr. Jaroslavou Růžičkovou.

Projekt: CESTA ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM II./2018_

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016_

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních
škol na území Prahy. Na zapojených školách budou modernizovány
učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z
oblasti přírodních věd.

logo.jpg

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav


 

Návštěvnost stránek

093909