Vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- č.j. ZSP 224/2017

 Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

 

 

 

 

Od 1.9. 2018 otevíráme 6. ročník pro žáky se specifickými poruchami učení.

Podmínkou zařazení do tohoto ročníku je doporučení školského poradenského zařízení a žádost zákonných zástupců dítěte.

Zájemci si mohou domluvit návštěvu školy s ředitelkou Mgr. Jaroslavou Růžičkovou. 
  

 

24. 1. Milena

Zítra: Miloš


 

Návštěvnost stránek

081680