Přípravná třída

Bc. Miroslava Bartášková    miroslava.bartaskova@zs-pracska.cz

  • Od školního roku 2019/2020 budou přijímány děti s odkladem školní docházky, děti narozené od 1.9.2013 do 31.12.2013
  • Nezapočítává se do školní docházky
  • Nízký počet dětí ve třídě
  • Výuka 20 hodin týdně, možnost využití školní družiny a   jídelny
  • Individuální logopedická péče
  • Důraz na rozvoj grafomotoriky
  • Spolupráce s odborníky a s rodinou
  • Radostné školní prostředí

Děti přijímáme na základě doporučení školského poradenského zařízení.

V případě zájmu je možné navštívit naši školu ( po telefonické domluvě)

 Třídní vzdělávací program.docx

Tématický plán.docx

Projekt: CESTA ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM II./2018_

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016_

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních
škol na území Prahy. Na zapojených školách budou modernizovány
učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z
oblasti přírodních věd.

logo.jpg

21. 1. Běla

Zítra: Slavomír


 

Návštěvnost stránek

094032