Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a podle Vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup ___________________________________________________________________________

 

Ke stažení zde:   svobodný přístup.docm

                                          

             

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. -  ke stažení zde:  Žádost.doc

 

 

 

 

Projekt: CESTA ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM II./2018_

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016_

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních
škol na území Prahy. Na zapojených školách budou modernizovány
učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z
oblasti přírodních věd.

logo.jpg

4. 12. Barbora

Zítra: Jitka


 

Návštěvnost stránek

092523