Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Informace o prominutí úplaty za stravné a ŠD

Informace o prominutí úplaty za stravné a ŠD

Vážení rodiče, 
MHMP schválilo Opatření ke zmírnění následků inflace na domácnosti. Cílem je 
pomoci rodinám snížit náklady (viz níže). Rozhodovací pravomoci jsou přesunuty na ředitele 
škol.
O dotaci mohou požádat rodiče dětí, které mají trvalé bydliště na území hlavního města 
Prahy za předpokladu, že žadatel pobírá některou z následujících dávek:
• příspěvek či doplatek na bydlení 
• okamžitou dávku v hmotné nouzi 
• přídavek na dítě 
• dávky pěstounské péče 
• čelí exekuci/insolvenci 
• po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den 
(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky 
či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.
Na co lze žádat dotaci:
• úhrada za stravování v plné výši (bude nadále nutno odhlásit oběd dítěti z důvodu jeho 
nepřítomnosti 
• odpuštění poplatku za školní družinu
Žádost je k vyzvednutí v kanceláři školy. Vyplňuje se k prvnímu dni v měsíci, od kterého 
požadujete podporu. Žádost pak bude platit do 30. 6. 2023.
Termíny k podávání žádostí jsou vždy do 15. dne předešlého měsíce. 
 
V Praze dne 11.10. 2022                                 Mgr. Jaroslava Růžičková
                                                                             ředitelka školy