Zápis dětí do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021Datum konání:
31.5.2020

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme jednu přípravnou třídu pro děti ročník 2015 a 2014 (s odkladem školní docházky). Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení a žádost zákonného zástupce dítěte. Žádosti přijímáme poštou nebo osobně po předchozí domluvě s ředitelkou školy.
Termín doručení je 31.5. 2020.

žádost_přípravka (1).doc


Projekt: CESTA ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM II./2018_

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016_

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních
škol na území Prahy. Na zapojených školách budou modernizovány
učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z
oblasti přírodních věd.

logo.jpg

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav


 

Návštěvnost stránek

093912