Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021Datum konání:
1.4.2020
Datum ukončení:
30.4.2020

Zápis do 1. tříd

 
Ministerstvo školství, Mládeže a tělovýchovy s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (č.j. MSMT-12639/2020-1).
 
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.
 
Žádosti ke vzdělávání v 1.ročníku budou přijímány prostřednictvím poštovního doručení na adresu školy od 1.4. do 30.4. 2020, přičemž poslední den pro zahájení správního řízení je 30.4.2020. Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li potřeba někoho předvolat apod.
 
Případnou žádost o odklad školní docházky podávejte na vaší spádovou školu.
 
Potřebné dokumenty:
a) žádost o přijetí k povinné školní docházce + příloha žádosti
b) prostá kopie rodného listu dítěte
c) doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona ve třídě zřízené pro žáky s LMP
 
Každé žádosti o přijetí přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že je žádost neúplná či je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. O tom, zda jsme vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy koncem měsíce dubna. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodnění také poštou.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme v naší škole setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci.
 
S přáním pevného zdraví
                                                    Mgr. Jaroslava Růžičková, ředitelka školy
 
 
 
 
Žádost a příloha k vytištění zde:
 

Projekt: CESTA ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM II./2018_

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016_

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních
škol na území Prahy. Na zapojených školách budou modernizovány
učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z
oblasti přírodních věd.

logo.jpg

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav


 

Návštěvnost stránek

093909