Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020Datum konání:
3.4.2019

Zápis dětí do 1. třídy proběhne ve středu 3. 4. 2019 od 14.00 – 18.00 hodin v budově školy.

 

 

 

Jiný termín zápisu je možné domluvit telefonicky s ředitelkou školy, nejpozději však do 30. 4. 2019.

Jsme základní škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na prvním stupni máme zřízené třídy pro žáky s vadami řeči, na 1. a 2. stupni třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP) a pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU).

Pro příští rok otevíráme jednu první třídu pro žáky s vadami řeči, případně se souběžným postižením dalšími vadami. Obor vzdělávání : 79-01-C/01 Základní škola, výuka podle Školního vzdělávacího programu základní školy.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a je nutné přinést:

  • rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce dítěte, u cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
  • podklad pro doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum )

Do prvního ročníku budeme přijímat 10 žáků. V případě, že bude více přihlašujících se dětí, kteří budou mít platné doporučení školského poradenského zařízení, bude výběr přijatých žáků určen losováním.

V případě odkladu školní docházky je nutné předložit doporučení k odkladu od :

školského poradenského zařízení ( PPP nebo SPC)

odborného lékaře, tj. zpravidla pediatr

Odklad školní docházky dělá spádová škola v místě bydliště, může ho vydat i naše škola, pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přípravná třída

Po vydání rozhodnutí o odkladu může zákonný zástupce, pokud bude mít doporučení školského poradenského zařízení, zapsat své dítě do přípravné třídy. Počet žáků je 10-15.

Přijímaní žáků v průběhu školního roku

Na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení přijímáme žáky do všech ročníků podle současné naplněnosti těchto tříd.

 

Mgr. Jaroslava Růžičková, ředitelka školy


24. 1. Milena

Zítra: Miloš


 

Návštěvnost stránek

081680