Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníkuDatum konání:
19.4.2023
Datum ukončení:
20.4.2023

Zápis – nástup do 1. ročníku od 1. září 2023

Od 1.9. 2023 přijímáme žáky do prvního ročníku oboru vzdělávání: 79-01-C/01 Základní škola, výuka podle Školního vzdělávacího programu základní školy, s využitím minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů ve vzdělávání ve všech předmětech. Vzdělávání je určeno pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP).

Termín zápisu:

19.4. 2023 od 13.00 do 16.00                                            20.4. 2023 od 14.00 do 17.00

Přesný čas zápisu prosíme domlouvat od 3.4. 2023 na telefonním čísle 272652784 nebo na   e-mailu jaroslava.ruzickova@zs-pracska.cz

Počet přijímaných: maximální počet je 6 žáků

Kritéria pro přijetí:

-         Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona

-         porucha rozvoje intelektu v pásmu LMP

Další informace:

-         žáky bez LMP škola do 1. ročníku nepřijímá

-         budova školy není bezbariérová

-         každému uchazeči bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude v průběhu přijímacího řízení veden

Při zápisu je nutné předložit tuto dokumentaci:

1.      Doporučení školského poradenského zařízení nebo Doporučující posouzení k plnění povinné školní docházky v naší škole, ze kterého je zřejmé, že se jedná o dítě s lehkým mentálním postižením.

2.      K ověření (nahlédnutí) je nutné u zápisu doložit:

-         občanský průkaz zákonného zástupce, popř. oprávnění dítě zastupovat – rozsudek o svěření dítěte do péče

-         rodný list dítěte

-         u cizinců cestovní pas zákonného zástupce dítěte, povolení k pobytu

V případě, že z důvodu kapacity nebude možné přijmout všechny žáky, kteří splnili uvedená kritéria a podali žádost ve stanoveném termínu, bude přihlíženo na výši převažujícího stupně podpůrných opatření. Pokud ani toto kritérium nerozhodne, bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek zvolen výběr losováním uchazečů pod přidělenými registračními čísly. Losování proběhne za účasti ředitele, zástupce členů školské rady, ev. zástupce zřizovatele školy a v případě zájmu i zákonných zástupců uchazečů o přijetí. Průběh a výsledky losování budou zaznamenány v písemném protokolu.

V Praze dne 14.3. 2023                           Mgr. Jaroslava Růžičková, ředitelka školy

 

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělání ke stažení zde:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání-2[1]-1.docx