Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Provoz školy od 12.4.2021

Provoz školy od 12.4.2021Datum konání:
12.4.2021

Provoz školy od 12.4. 2021

1.      Nástupy do školy jednotlivých tříd jsou stejné jako před uzavřením školy.

2.      Výuka probíhá podle rozvrhu v nezkrácené formě. Žáci mají povinnost nosit zdravotnické masky během celého pobytu ve škole, vyjma stravování.

3.      Ve školní jídelně se střídají strávníci po třídách.

4.      V pondělí a ve čtvrtek bude probíhat antigenní testování. Pokud žáci v těchto dnech nebudou přítomni ve škole, proběhne testování v den příchodu po jejich absenci.

-         v ranní družině po příchodu žáků do 7.30 hod.

-         v jednotlivých třídách během první vyučovací hodiny bez přítomnosti rodičů

-         v tělocvičně postupně po deseti dětech za přítomnosti jednoho zákonného zástupce nebo písemně pověřené osoby (rodiče a děti čekají venku u bočního vchodu na vyzvání pedagoga, dospělé osoby vstupují do školy se zakrytými ústy a nosem respirátorem, děti se správně nasazenou zdravotnickou maskou)

-         při vstupu do budovy se děti přezují a dospělé osoby si vezmou návleky na boty, které budou připraveny u vchodu

-         v tělocvičně proběhne testování za vedení pedagogického pracovníka

 Pokud žáci v těchto dnech nebudou přítomni ve škole, proběhne testování v den příchodu po jejich absenci a dále podle plánu testování.

 

    Vyhodnocení testu:  

 

Pondělní testování  :                                                                                                                             Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.

 Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy se zákonným zástupcem. 

Pokud zákonný zástupce není přítomen, bude neprodleně telefonicky informován o výsledku testu. Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

 

Testování ve čtvrtek:

 Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku ověřovacího RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.

To znamená, že všichni žáci, kteří byli v úterý a ve středu ve třídě s pozitivně testovaným spolužákem musí opustit školu (za doprovodu zákonného zástupce) a mohou se vrátit do školy až v případě, kdy ověřovací test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem.

Pokud bude test RT-PCR příslušného žáka pozitivní, bude nařízena příslušné skupině žáků a pedagogů karanténa.

.