Návrat dětí do školyDatum konání:
18.11.2020

Děti se 18. 11. 2020 vrací k prezenční výuce ve všech ročnících.  Všechny děti mají od tohoto data přihlášený oběd. Pokud dítě z nějakého důvodu nepřijde, je nutné do 13.11. obědy telefonicky odhlásit u hospodářky školy. Je třeba také provést platbu obědů na měsíc listopad, pokud jste tak již neudělali. 


Projekt: CESTA ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM II./2018_

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016_

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních
škol na území Prahy. Na zapojených školách budou modernizovány
učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z
oblasti přírodních věd.

logo.jpg

4. 12. Barbora

Zítra: Jitka


 

Návštěvnost stránek

092523