Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Informace pro rodiče - screeningové testování žáků v září 2021

Informace pro rodiče - screeningové testování žáků v září 2021Datum konání:
1.9.2021

Informace pro rodiče – screeningové testování ve školách v září 2021

Testování žáků antigenními testy proběhne na začátku školního roku 2021/2022 ve středu 1.9., v pondělí 6.9. a ve čtvrtek 9.9. 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo pro prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob.

Potvrzení a návrat:

 V případě pozitivního AG testu vydá škola zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci ověřovacího vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního ověřovacího testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

 V případě, kdy ověřovací test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce neprodleně výsledek škole a žák se může po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce.

 V případě, kdy ověřovací test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, je zákonný zástupce žáka povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku ověřovacího RT-PCR testu.

 

Pokud žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. 

Provádění screeningového testování je v souladu se Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování vydaném MŠMT ČR. Celý text na edu.cz > Aktuality >