Informace k domácí přípravě žáků po dobu trvání uzavření školDatum konání:
11.3.2020

Třídní učitelé se spojí se zákonnými zástupci žáků a domluví si způsob zadávání domácí přípravy pro žáky. Zároveň si určí termíny odevzdávání vypracovaných úkolů.

Rodiče mohou kontaktovat vyučující, pokud budou potřebovat konzultaci k zadané práci.

V Praze dne 11.3.2020                                                Mgr. Jaroslava Růžičková

                                                                                               ředitelka školy


Projekt: CESTA ZA KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM II./2018_

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001016_

Cílem projektu je modernizace zařízení a vybavení 4 základních
škol na území Prahy. Na zapojených školách budou modernizovány
učebny pro výuku cizích jazyků a učebny pro výuku předmětů z
oblasti přírodních věd.

logo.jpg

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav


 

Návštěvnost stránek

093912